തകർപ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ വീണ്ടും, മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് 40 % വരെ വിലക്കുറവ്

മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് 40 % വരെ വിലക്കുറവ്ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപപകരണങ്ങൾക്ക് 70 % വരെ വിലക്കുറവ്ടെലിവിഷനുകൾക്കും മറ്റു വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും 65 % വരെ വിലക്കുറവ് ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ ഓഫറുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഓഫറുകളുടെ പെരുമഴയുമായി ആമസോൺ പ്രൈം…

Continue Reading തകർപ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ വീണ്ടും, മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് 40 % വരെ വിലക്കുറവ്